Podmienky Súťaže na IG

Podmienky súťaže

Organizátor súťaže(ďalej len „Organizátor“):

 • Organizátor: www.svetpredeti.sk MaLAN s.r.o
 • Sídlo: Staničná 770/40, Liesek 02712
 • IČO: 51931214
  DIČ: 2120843703
  IČ DPH: SK2120843703
 • Kontakt: info@svetpredeti.sk

Trvanie súťaže

 • 13.6.2024 do 18.6.2024 ( ďalej len "doba trvania súťaže")

Podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť osoby staršia ako 18 rokov.
 • Účasť v súťaži je bezplatná.

Pravidlá súťaže:

 • Na účasť v súťaži je potrebné splniť nasledujúce kroky:
 • Lajknúť príspevok
 • Sledovať stránku @svetpredeti a @kobercelux
 • Označiť 2 priateľov

Výhra:

 • Výhra Hracia deka
 • Výherca bude vybraný náhodne 18.6.2024
 • Výherca nás kontaktuje súkromnou správou na Instagrame
 • Ak sa výherca neozve do 7 dní, bude vybraný nový výherca.

Ochrana osobných údajov

 • Účastníci súťaže súhlasia s tým, že ich osobné údaje budú spracované za účelom realizácie súťaže a vyhlásenia výhercu v súlade s nariadení GDPR a príslušnými právnymi predpismi.

Zodpovednosť a práva organizátora

 • Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek zmeniť, upraviť alebo zrušiť bezpredchádzajúceho upozornenia.
 • Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná Facebookom ani Instagramom a nesúvisí s ním.

Súhlas s podmienkami

 • Účasťou v súťažiúčastník potvrdzuje, že súhlasí s týmito podmienkami.

Liesek 13.6.2024